TipTop Академи

Үйлчилгээний нөхцөл

TipTop Академид тавтай морил!

Эдгээр нөхцлүүд нь https://tiptop.academy хаягаар байрлах TipTop Academy Inc-ийн вэбсайтыг ашиглах дүрэм, журмыг тодорхойлсон.

Энэ вэб сайтад хандсанаар бид таныг эдгээр нөхцөл, болзлыг зөвшөөрч байна гэж үзэж байна. Хэрэв та энэ хуудсанд заасан бүх болзлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол TipTop Academy-г үргэлжлүүлэн ашиглах хэрэггүй.

Дараах нэр томьёо нь эдгээр Нөхцөл, Нууцлалын мэдэгдэл, Татгалзах мэдэгдэл болон бүх гэрээнд хамаарна: "Үйлчлүүлэгч", "Та" болон "Таны" гэдэг нь энэ вэб сайтад нэвтэрч байгаа бөгөөд Компанийн нөхцөл, болзлыг дагаж мөрддөг таныг хэлнэ. "Компани", "Өөрсдөө", "Бид", "Бидний" болон "Бид" гэж манай компанийг хэлдэг. "Үдэшлэг", "Талууд" эсвэл "Бид" нь Үйлчлүүлэгч болон биднийг хоёуланг нь хэлнэ. Бүх нөхцөлүүд нь Компанийн заасан үйлчилгээг үзүүлэхтэй холбоотой үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг хангах үүднээс үйлчлүүлэгчид үзүүлэх тусламжийн үйл явцыг хамгийн тохиромжтой байдлаар хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төлбөрийг санал болгох, хүлээн авах, харгалзан үзэхийг хэлнэ. мөн Нидерландын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. Дээрх нэр томьёо болон бусад үгсийг ганц тоо, олон тоо, том үсгээр болон/эсвэл тэр эсвэл тэдгээрийг сольж болохуйц байдлаар авч, ижил утгатай гэж үзнэ.

Күүки

Бид күүкийг ашигладаг. TipTop Academy-д хандсанаар та TipTop Academy Inc-ийн Нууцлалын бодлоготой тохиролцон күүки ашиглахыг зөвшөөрсөн болно.

Ихэнх интерактив вэбсайтууд зочлох бүрт хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахын тулд күүки ашигладаг. Манай вэб сайтад зочилдог хүмүүст хөнгөвчлөхийн тулд тодорхой газруудын ажиллагааг идэвхжүүлэхийн тулд күүки ашигладаг. Манай зарим түнш/зар сурталчилгааны түншүүд мөн күүки ашиглаж болно.

Тусгай зөвшөөрөл

Өөрөөр заагаагүй бол TipTop Academy Inc болон/эсвэл түүний лиценз эзэмшигчид TipTop Academy дээрх бүх материалын оюуны өмчийн эрхийг эзэмшдэг. Оюуны өмчийн бүх эрх хадгалагдана. Та эдгээр нөхцөл, болзолд заасан хязгаарлалтын дагуу өөрийн хувийн хэрэгцээнд зориулж TipTop Академиас үүнд хандаж болно.

Та хийх ёсгүй:

 • TipTop Академийн материалыг дахин нийтлэх
 • TipTop Академиас материалыг худалдах, түрээслэх эсвэл тусгай зөвшөөрөл олгох
 • TipTop Академийн материалыг хуулбарлах, хуулбарлах, хуулбарлах
 • TipTop Академийн агуулгыг дахин түгээх

Энэхүү гэрээ нь энэ өдрөөс эхэлнэ. Бидний нөхцөл, болзол нь -ийн тусламжтайгаар бүтээгдсэн Нөхцөлийн загвар.

Энэхүү вэб сайтын зарим хэсэг нь хэрэглэгчдэд вэбсайтын тодорхой хэсэгт санал, мэдээлэл нийтлэх, солилцох боломжийг олгодог. TipTop Academy Inc нь вэбсайтад байхаасаа өмнө сэтгэгдлийг шүүх, засварлах, нийтлэх, хянахгүй. Сэтгэгдэл нь TipTop Academy Inc, түүний төлөөлөгч ба/эсвэл салбаруудын үзэл бодол, санаа бодлыг тусгаагүй болно. Сэтгэгдэл нь үзэл бодол, үзэл бодлоо нийтэлсэн хүний үзэл бодол, санаа бодлыг илэрхийлдэг. Холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр TipTop Academy Inc нь Сэтгэгдэл, тайлбарыг ашигласан болон/эсвэл нийтэлсэн болон/эсвэл харагдах байдлын улмаас учирсан болон/эсвэл учирсан аливаа хариуцлага, хохирол, зардлын төлөө хариуцлага хүлээхгүй. энэ вэбсайт дээр.

TipTop Academy Inc нь бүх сэтгэгдлийг хянах, зохисгүй, доромжилсон эсвэл эдгээр нөхцөл, болзлыг зөрчсөн гэж үзэж болох аливаа сэтгэгдлийг устгах эрхтэй.

Та дараахь зүйлийг баталж, баталж байна.

 • Та манай вэбсайтад сэтгэгдэл бичих эрхтэй бөгөөд үүнд шаардлагатай бүх лиценз, зөвшөөрөл байгаа;
 • Тайлбар нь аливаа гуравдагч этгээдийн зохиогчийн эрх, патент, барааны тэмдэг зэрэг оюуны өмчийн эрхийг зөрчөөгүй;
 • Сэтгэгдэл нь хүний хувийн нууцад халдсан гүтгэлэг, гүтгэлэг, доромжилсон, ёс суртахуунгүй эсвэл бусад хууль бус материал агуулаагүй болно.
 • Сэтгэгдэл нь бизнес, заншил, арилжааны үйл ажиллагаа, хууль бус үйл ажиллагааг сурталчлах, сурталчлахад ашиглахгүй.

Та үүгээр TipTop Academy Inc-д өөрийн сэтгэгдлээ ямар ч хэлбэр, хэлбэр, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ашиглах, хуулбарлах, засварлах, ашиглах, хуулбарлах, засварлах эрхийг бусдад олгох онцгой бус лиценз олгож байна.

Манай контент руу гипер холбоос хийх

Дараах байгууллагууд урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр манай вэбсайт руу холбогдож болно.

 • Төрийн байгууллагууд;
 • Хайлтын системүүд;
 • Мэдээллийн байгууллагууд;
 • Онлайн лавлах дистрибьютерүүд бусад жагсаалтад орсон бизнесүүдийн вэб сайт руу холбодог шиг манай вэбсайт руу холбогдож болно; болон
 • Манай вэб сайт руу холбодоггүй ашгийн бус байгууллага, буяны худалдааны төв, буяны хандивын бүлгүүдийг уриалахаас бусад системийн хэмжээнд магадлан итгэмжлэгдсэн бизнесүүд.

Эдгээр байгууллага нь манай нүүр хуудас, хэвлэл эсвэл бусад вэбсайтын мэдээлэлтэй холбогдож болно: (a) ямар нэгэн байдлаар хууран мэхлэхгүй; (б) холбогч тал болон түүний бүтээгдэхүүн ба/буюу үйлчилгээг ивээн тэтгэх, батлах, зөвшөөрч байна гэж худал илэрхийлээгүй; ба (в) холбогч талын сайтын контекстэд нийцсэн байх.

Бид дараах төрлийн байгууллагаас ирүүлсэн бусад холбоосын хүсэлтийг авч үзэж, зөвшөөрч болно.

 • хэрэглэгчдийн болон/эсвэл бизнесийн мэдээллийн түгээмэл эх сурвалжууд;
 • dot.com олон нийтийн сайтууд;
 • буяны байгууллагыг төлөөлж буй холбоо эсвэл бусад бүлгүүд;
 • онлайн лавлах түгээгчид;
 • интернет порталууд;
 • нягтлан бодох бүртгэл, хууль эрх зүй, зөвлөх компаниуд; болон
 • боловсролын байгууллага, худалдааны нийгэмлэгүүд.

Хэрэв бид: (a) холбоос нь биднийг өөрсдөдөө болон итгэмжлэгдсэн бизнесүүдэд таагүй харагдуулахгүй байх; (б) байгууллага манайд ямар нэгэн сөрөг бүртгэл байхгүй; (в) гипер холбоосын харагдах байдал нь TipTop Academy Inc байхгүй байгааг нөхөж өгдөг; ба (г) холбоос нь ерөнхий мэдээллийн хүрээнд байна.

Эдгээр байгууллагууд манай нүүр хуудсанд дараах холбоосыг оруулж болно: (a) ямар нэгэн байдлаар хууран мэхлэхгүй; (б) холбогч тал болон түүний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ивээн тэтгэж, дэмжсэн эсвэл зөвшөөрч байна гэсэн үг биш; ба (в) холбогч талын сайтын контекстэд нийцсэн байх.

Хэрэв та дээрх 2-р зүйлд жагсаасан байгууллагуудын нэг бөгөөд манай вэб сайт руу холбогдохыг сонирхож байгаа бол TipTop Academy Inc-д цахим шуудан илгээж бидэнд мэдэгдэх ёстой. Өөрийн нэр, байгууллагын нэр, холбоо барих хаяг, түүнчлэн холбогдох мэдээллийг оруулна уу. таны сайтын URL, манай вэб сайт руу холбогдохыг хүсэж буй URL-уудын жагсаалт, мөн манай сайтад холбогдохыг хүсэж буй URL-уудын жагсаалт. Хариу өгөх хүртэл 2-3 долоо хоног хүлээнэ үү.

Зөвшөөрөгдсөн байгууллагууд манай вэбсайт руу дараах байдлаар холбоос хийж болно.

 • Манай компанийн нэрийг ашигласнаар; эсвэл
 • Холбогдсон нөөцийн нэгдсэн байршлыг ашигласнаар; эсвэл
 • Манай вэбсайтын бусад тайлбарыг ашигласнаар холбогдох талын сайт дээрх агуулгын контекст, форматын хүрээнд үүнтэй холбогдсон нь утга учиртай болно.

Барааны тэмдгийн лицензийн гэрээ байхгүй тохиолдолд TipTop Academy Inc-ийн лого болон бусад урлагийн бүтээлийг ашиглахыг зөвшөөрөхгүй.

iFrames

Урьдчилан зөвшөөрөл, бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр та манай вэб хуудасны эргэн тойронд манай вэбсайтын харагдах байдал, үзэмжийг ямар нэгэн байдлаар өөрчлөх хүрээ үүсгэж болохгүй.

Агуулгын хариуцлага

Бид таны вэб сайт дээр гарч буй аливаа контентод хариуцлага хүлээхгүй. Та өөрийн вэбсайт дээр гарч буй бүх нэхэмжлэлийн эсрэг биднийг хамгаалж, хамгаалахыг зөвшөөрч байна. Гүтгэлэг, садар самуун, гэмт хэрэг гэж тайлбарлаж болох, эсвэл гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчих, зөрчих, зөрчих, бусад зөрчлийг сурталчлах ямар ч линк(үүд) ямар ч вэб сайт дээр гарч ирэх ёсгүй.

Таны нууцлал

Нууцлалын бодлогыг уншина уу

Эрхийг хамгаалах

Манай вэбсайтын бүх холбоос эсвэл тодорхой холбоосыг устгахыг бид шаардах эрхтэй. Та хүсэлтийн дагуу манай вэбсайтын бүх холбоосыг нэн даруй устгахыг зөвшөөрч байна. Бид мөн эдгээр нөхцөл, болзлыг өөрчлөх эрхтэй бөгөөд энэ нь холбогдох бодлогыг хэдийд ч өөрчлөх эрхтэй. Манай вэб сайт руу тасралтгүй холбогдсноор та эдгээр холбоосын нөхцөл, болзлыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

Манай вэбсайтаас линкүүдийг устгах

Хэрэв та манай вэбсайтаас ямар нэгэн шалтгаанаар доромжилсон холбоосыг олж харвал бидэнтэй хүссэн үедээ холбоо барьж, мэдэгдэх боломжтой. Бид холбоосыг устгах хүсэлтийг авч үзэх болно, гэхдээ бид танд шууд хариу өгөх үүрэг хүлээхгүй.

Бид энэ вэб сайт дээрх мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг баталгаажуулахгүй, түүний бүрэн бүтэн байдал, үнэн зөвийг баталгаажуулахгүй; Мөн бид вэб сайтыг ашиглах боломжтой хэвээр байлгах эсвэл вэбсайт дээрх материалыг шинэчлэн байлгахыг амлахгүй.

Хариуцлага

Холбогдох хуулиар зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээгээр бид манай вэбсайт болон энэ вэб сайтыг ашиглахтай холбоотой бүх мэдэгдэл, баталгаа, нөхцөлийг оруулахгүй. Энэ мэдэгдэлд юу ч байхгүй:

 • бидний болон таны нас баралт, гэмтлийн хариуцлагыг хязгаарлах буюу хасах;
 • залилан мэхлэх, хууран мэхлэх зорилгоор бидний болон таны хүлээх хариуцлагыг хязгаарлах буюу хасах;
 • холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зөвшөөрөгдөөгүй ямар нэгэн байдлаар бидний болон таны үүрэг хариуцлагыг хязгаарлах; эсвэл
 • холбогдох хуулийн дагуу хасагдах боломжгүй бидний болон таны аль нэг өр төлбөрийг оруулахгүй.

Энэ хэсэг болон энэхүү татгалзлын бусад хэсэгт заасан хариуцлагын хязгаарлалт, хориглолтууд нь: (a) өмнөх догол мөрөнд хамаарна; ба (б) гэрээ, зөрчлийн улмаас болон хуулиар хүлээсэн үүргээ зөрчсөний улмаас үүсэх үүрэг хариуцлага зэрэг хариуцлагаас татгалзсаны дагуу үүсэх бүх хариуцлагыг зохицуулах.

Вэб сайт болон цахим хуудсанд тавигдсан мэдээлэл, үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлж байгаа тохиолдолд бид аливаа хохирол, хохиролд хариуцлага хүлээхгүй.

Өөрийн мөнгөн тэмдэгтийг сонгоно уу
mnМонгол