TipTop Academy

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ TipTop Academy!

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ระบุถึงกฎและข้อบังคับสำหรับการใช้เว็บไซต์ของ TipTop Academy Inc ซึ่งอยู่ที่ https://tiptop.academy

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อย่าใช้ TipTop Academy ต่อไปหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล และคำชี้แจงสิทธิ์ความรับผิดชอบ และข้อตกลงทั้งหมด: "ลูกค้า", "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึงคุณ บุคคลที่เข้าสู่ระบบเว็บไซต์นี้ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท “บริษัท”, “ตัวเรา”, “เรา”, “ของเรา” และ “เรา” หมายถึงบริษัทของเรา “คู่สัญญา”, “คู่สัญญา” หรือ “เรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอ การยอมรับ และการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดหาบริการของบริษัทตามที่ระบุไว้ และอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับของเนเธอร์แลนด์ การใช้คำศัพท์ข้างต้นหรือคำอื่นๆ ในรูปเอกพจน์ พหูพจน์ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และ/หรือเขา/เธอหรือคำเหล่านั้น ให้ถือว่าใช้แทนกันได้และดังนั้นจึงใช้แทนกันได้

Cookies

เราใช้คุกกี้ ในการเข้าถึง TipTop Academy แสดงว่าคุณตกลงที่จะใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TipTop Academy Inc

เว็บไซต์เชิงโต้ตอบส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อให้เราดึงรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานการทำงานของบางพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้น บริษัทในเครือ/พันธมิตรโฆษณาบางรายอาจใช้คุกกี้

ใบอนุญาต

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น TipTop Academy Inc และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน TipTop Academy สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถเข้าถึงได้จาก TipTop Academy เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณต้องไม่:

 • ตีพิมพ์ซ้ำจาก TipTop Academy
 • ขาย เช่า หรือออกใบอนุญาตย่อยจาก TipTop Academy
 • ทำซ้ำ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาจาก TipTop Academy
 • แจกจ่ายเนื้อหาจาก TipTop Academy

ข้อตกลงนี้จะเริ่มในวันที่ที่นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ ข้อกำหนดและเงื่อนไข เทมเพลต.

บางส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ TipTop Academy Inc จะไม่กรอง แก้ไข เผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดเห็นก่อนที่จะแสดงบนเว็บไซต์ ความคิดเห็นไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ TipTop Academy Inc ตัวแทนและ/หรือบริษัทในเครือ ความคิดเห็นสะท้อนความคิดเห็นและความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์ความคิดเห็นและความคิดเห็น ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต TipTop Academy Inc จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือความรับผิด ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้และ/หรือการโพสต์และ/หรือลักษณะของความคิดเห็น บนเว็บไซต์นี้

TipTop Academy Inc ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและเพื่อลบความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจถือว่าไม่เหมาะสม ไม่พอใจหรือทำให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณรับประกันและรับรองว่า:

 • คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเราและมีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดและยินยอมให้ทำเช่นนั้น
 • ความคิดเห็นไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม
 • ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ล่วงละเมิด อนาจารหรือผิดกฎหมายซึ่งเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัว
 • ความคิดเห็นจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อเรียกร้องหรือส่งเสริมธุรกิจหรือประเพณีหรือนำเสนอกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณให้สิทธิ์แก่ TipTop Academy Inc ในการใช้งาน ทำซ้ำ แก้ไข และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขความคิดเห็นของคุณในรูปแบบ รูปแบบ หรือสื่อใดๆ และทั้งหมด

ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาของเรา

องค์กรต่อไปนี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า:

 • เจ้าหน้าที่รัฐบาล;
 • เครื่องมือค้นหา;
 • องค์กรข่าว;
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจอื่น ๆ ที่อยู่ในรายการ; และ
 • ธุรกิจที่ได้รับการรับรองทั้งระบบ ยกเว้นการชักชวนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ห้างสรรพสินค้าเพื่อการกุศล และกลุ่มการระดมทุนเพื่อการกุศลที่อาจไม่มีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเรา

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเรา สิ่งพิมพ์ หรือข้อมูลเว็บไซต์อื่น ๆ ตราบเท่าที่ลิงก์: (a) ไม่หลอกลวงในทางใดทางหนึ่ง; (b) ไม่ได้กล่าวเป็นนัยถึงการให้การสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของฝ่ายที่เชื่อมโยง และ (c) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของฝ่ายที่เชื่อมโยง

เราอาจพิจารณาและอนุมัติคำขอเชื่อมโยงอื่นๆ จากองค์กรประเภทต่อไปนี้:

 • แหล่งข้อมูลผู้บริโภคและ/หรือธุรกิจที่เป็นที่รู้จักทั่วไป
 • เว็บไซต์ชุมชน dot.com;
 • สมาคมหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์
 • พอร์ทัลอินเทอร์เน็ต
 • สำนักงานบัญชี กฎหมาย และที่ปรึกษา และ
 • สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า

เราจะอนุมัติคำขอเชื่อมโยงจากองค์กรเหล่านี้หากเราตัดสินใจว่า: (ก) ลิงก์จะไม่ทำให้เราดูไม่ดีต่อตนเองหรือธุรกิจที่ได้รับการรับรองของเรา; (b) องค์กรไม่มีบันทึกเชิงลบใด ๆ กับเรา (c) ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมองเห็นของไฮเปอร์ลิงก์จะชดเชยการไม่มี TipTop Academy Inc; และ (d) ลิงก์อยู่ในบริบทของข้อมูลทรัพยากรทั่วไป

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเราตราบเท่าที่ลิงก์: (a) ไม่ได้หลอกลวงในทางใดทางหนึ่ง; (b) ไม่ได้กล่าวเป็นนัยถึงการสนับสนุน การสนับสนุน หรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการของฝ่ายที่เชื่อมโยง และ (c) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของฝ่ายที่เชื่อมโยง

หากคุณเป็นหนึ่งในองค์กรที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 ด้านบน และสนใจที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลไปที่ TipTop Academy Inc. โปรดระบุชื่อของคุณ ชื่อองค์กร ข้อมูลติดต่อด้วย URL ของเว็บไซต์ของคุณ รายการ URL ใด ๆ ที่คุณตั้งใจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา และรายการ URL บนเว็บไซต์ของเราที่คุณต้องการเชื่อมโยง รอ 2-3 สัปดาห์สำหรับการตอบกลับ

องค์กรที่ได้รับการอนุมัติอาจไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้:

 • โดยใช้ชื่อบริษัทของเรา หรือ
 • โดยการใช้ตัวระบุแหล่งทรัพยากรแบบเดียวกันที่เชื่อมโยงกับ; หรือ
 • โดยการใช้คำอธิบายอื่นใดของเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เหมาะสมภายในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของฝ่ายที่เชื่อมโยง

ไม่อนุญาตให้ใช้โลโก้ของ TipTop Academy Inc หรืองานศิลปะอื่น ๆ สำหรับการเชื่อมโยงหากไม่มีข้อตกลงใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า

iFrames

โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่สามารถสร้างเฟรมรอบ ๆ หน้าเว็บของเราที่เปลี่ยนแปลงการนำเสนอด้วยภาพหรือลักษณะที่ปรากฏของเว็บไซต์ของเราในทางใดทางหนึ่ง

ความรับผิดในเนื้อหา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะปกป้องและปกป้องเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของคุณ ลิงก์ไม่ควรปรากฏบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจารหรือทางอาญา หรือที่ละเมิด ละเมิด หรือสนับสนุนการละเมิดหรือการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามอื่น ๆ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

สงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณลบลิงค์ทั้งหมดหรือลิงค์ใด ๆ ที่มายังเว็บไซต์ของเรา คุณอนุมัติให้ลบลิงก์ทั้งหมดไปยังเว็บไซต์ของเราทันทีเมื่อมีการร้องขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเป็นนโยบายที่เชื่อมโยงได้ตลอดเวลา โดยการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องกับเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

การลบลิงค์ออกจากเว็บไซต์ของเรา

หากคุณพบลิงค์ใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบได้ทุกเมื่อ เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ แต่เราไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือตอบกลับคุณโดยตรง

เราไม่รับรองว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เราไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง เราไม่สัญญาว่าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ยังคงมีอยู่หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เราไม่รวมการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราและการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้จะ:

 • จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล
 • จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงที่ฉ้อฉล;
 • จำกัดความรับผิดใด ๆ ของเราหรือของคุณในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หรือ
 • ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ของเราหรือของคุณที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อจำกัดและข้อห้ามของความรับผิดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่นๆ ในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้: (a) อยู่ภายใต้วรรคก่อนหน้า; และ (b) ควบคุมความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบ รวมถึงความรับผิดที่เกิดขึ้นในสัญญา การละเมิด และการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย

ตราบใดที่เว็บไซต์และข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์มีให้ฟรี เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ

thไทย